Ưu đãi đặc biệt

Ưu đãi đặc biệt
Chỉ 2 căn. Đã bán 1. Chỉ còn 1
Ưu đãi giá khi thanh toán ngay hoặc mua theo nhóm
Cam kết lợi nhuận cho thuê, có doanh thu ngay