Ưu đãi đặc biệt

Ưu đãi đặc biệt
Miễn phí bảo trì, phí quản lý, chỉ cho 10 khách tháng 12/2014
Bán căn đang chuyên gia đang thuê, nhận nhà có doanh thu ngay
Căn hộ 5* hướng sông, biển cho thuê